Home>Digit4Turkey

Digit4Turkey

Digit4Turkey

Ali Rıza Ersoy
Digit4Turkey – Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

Media Library

WIN EURASIA 2022 | Teoriden Pratiğe Dijital Dönüşüm

Video

Anot

Video

Star TV - Haber Yansıması

WIN EURASIA 2022 | Robotik Otomasyonun Geleceği 5G ile Şekilleniyor