Home>Protechnology

Protechnology

Protechnology

Ümran Demirson
Protechnology – Kurucu / Founder

Media Library

Video

Basın Yansıması (NTV)

Video

MIB (Association of Turkish Machine Manufacturers)

Video

Basın Yansıması (02.2017)

WIN EURASIA 2022 | Sürdürülebilir Malzeme ve Yüzey Teknolojileri